SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP (Technical Education)

Chủ nhật - 20/01/2013 11:33
Mã ngành: D140214
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 130 (Không tính môn học GDQP-AN), trong đó:
- Khối kiến thức đại cương:                                                                        26 tín chỉ
+ Môn học bắt buộc:                                 22 tín chỉ
+ Môn học tự chọn:                                  4/6 tín chỉ           
- Khối kiến thức cơ bản chung cho khối ngành:                                     16 tín chỉ
- Khối kiến thức chuyên ngành:                                                                51 tín chỉ
+ Môn học bắt buộc:                                 49 tín chỉ
+ Môn học tự chọn:                                   2/24 tín chỉ
- Khối kiến thức nghiệp vụ:                                                                       29 tín chỉ
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế:             08 tín chỉ
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Số
TT
Môn học Mã số  
 
 
 
 
 
 
Số tín chỉ
 
 
 
 
 
 
 
Loại giờ tín chỉ Môn học tiên quyết (Số TT của môn học) Học kỳ
Lên lớp Thực hành thí nghiệm, Thực tập, thực tế Tự học, Tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Xêmina, thảo luận
I Khối kiến thức đại cương   26              
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Lý luận chính trị 1) CT101 2 30       60   2
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) CT102 3 30   15   90 1 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) CT103 2 30       60 2 4
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) CT104 3 30   15   90 3 5
5 Ngoại ngữ 1 TA101 3 30 15     90   3
6 Ngoại ngữ 2 TA102 2 30       60 6 4
7 Ngoại ngữ 3 TA103 2 30       60 7 5
8 Tin học TH101 2 15 15     60   1
9 Giáo dục thể chất 1 TC101 1 15       30   1
10 Giáo dục thể chất 2 TC102 1       30 30 9 3
11 Giáo dục thể chất 3 TC103 1       30 30 11 5
chọn 2 trong 3 môn học:
12 Pháp luật Việt Nam PL101 2 30           1
13 Tiếng Việt thực hành VH102 2 15 15     60   1
14 Môi trường và con người SH101 2 15   15   60   1
II Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành, nhóm ngành   16              
15 Toán cao cấp A1 (Đại số tuyến tính) TN201 2 30       60   1
16 Toán cao cấp A2 (Giải tích 1) TN202 3 45       90   1
17 Toán cao cấp A3 (Giải tích 2) TN203 2 30       60 16 2
18 Toán cao cấp A4 (Giải tích 3) TN204 2 30       60 17 3
19 Xác suất thống kê TN205 2 30       60 15,16 2
20 Cơ lý thuyết VL201 2 15 15     60 16,17,18 4
21 Hóa học đại cương 1 HH201 3 30     15 90   1
III Khối kiến thức chuyên ngành   51              
22 Phương pháp NCKH chuyên ngành KT301 2 15   15   60   6
23 Ứng dụng CNTT trong dạy học Công nghệ KT302 2 15 15     60   6
24 Cơ đại cương 1 VL303 2 15 15     60   1
25 Vật lí phân tử và nhiệt học VL305 3 30 15     90 24 2
26 Điện và từ 1 VL306 2 15 15     60   2
27 Dao động và sóng VL308 2 15 15     60 24,25 2
28 Quang học 1 VL309 2 15 15     60   4
29 Cơ học lượng tử 1 VL320 2 30 15     90 15,16 7
30 Kỹ thuật nhiệt và động cơ đốt trong VL315 2 15     15 60   4
31 Kỹ thuật điện VL316 2 15 15     60 30 4
32 Kỹ thuật điện tử VL317 2 15 15     60 31 5
33 Hình học họa hình KT303 2 15 15     60   2
34 Vẽ kỹ thuật KT304 2 15 15     60 33 3
35 Cơ ứng dụng KT305 2 15 15     60 24 3
36 Cơ sở kỹ thuật cơ khí KT306 2 30       60   4
37 Thực hành cơ khí KT307 2       30 60   7
38 Ô tô VL606 2 30       60   5
39 Thực hành kỹ thuật điện KT308 2       30 60 31 5
40 Điện dân dụng KT309 2 30       60 31 4
41 Điện tử dân dụng KT310 2 30       60 32 5
42 Kỹ thuật vi điều khiển VL461 2 15 15     60 32 6
43 Thực hành động cơ đốt trong KT311 2       30 60 38 7
44 Thực hành kỹ thuật điện tử KT312 2       30 60 32 6
45 Kĩ thuật đo lường KT313 2 30       60   7
Môn tự chọn: chọn 1 trong các môn học sau
 
46 Thông tin số KT314 2 30       60   7
47 Vật liệu từ liên kim loại và công nghệ chế tạo VL607 2 30       60   7
48 Kỹ thuật nguội nhanh KT315 2 30       60   7
49 Ghép nối máy tính KT316 2 30       60   7
50 Kỹ thuật chân không KT317 2 30       60   7
51 Động cơ đốt trong thế hệ mới KT318 2 30       60   7
52 Auto CAD KT319 2 30       60   7
53 Đo lường điện tử KT320 2 30       60   7
54 Quảng cáo LED điện tử KT321 2 30       60   7
55 Kỹ thuật truyền hình KT322 2 30       60   7
56 Mạng LAN và Internet KT323 2 30       60   7
57 Cơ sở dữ  liệu KT324 2 30       60   7
IV Khối kiến thức nghiệp vụ   29              
58 Quản lý nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo QL101 2 30       60   6  
59 Tâm lý học đại cương TL501 2 30       60   2
60 Những vấn đề chung về giáo dục học GD501 2 30       60   3
61 Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi THPT TL502 2 30       60   3
62 Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường THPT GD502 2 30       60   4
63 Phương pháp dạy học 1 (Phương pháp dạy học công nghệ đại cương) KT401 3 30     15 90   5
64 Phương pháp dạy học 2 (Nghiên cứu chương trình công nghệ phổ thông) KT402 3 30     15 90   6
65 Phương pháp dạy học 3 (Phương tiện dạy học) KT403 2 15     15 60   7
66 Thực hành SP (2 tín chỉ cho giảng và 01 tín chỉ cho công tác chủ nhiệm) KT404 3       45     6
67 Thực tập sư phạm 1 KT405 3             7
68 Thực tập sư phạm 2 KT406 5             8
V Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế   8             8
  Khóa luận tốt nghiệp: VL701 8             8
  Các môn chuyên ngành thay thế:
(Chọn 04 môn chuyên ngành trong 11 môn chuyên ngành sau)
  8              
69 Dụng cụ bán dẫn KT601 2 30       60   8
70 Công nghệ nano và ứng dụng  KT602 2 30       60   8
71 Cảm biến  KT603 2 30       60   8
72 Kỹ thuật Laser VL602 2 30       60   8
73 Kỹ thuật xung số KT604 2 30       60   8
74 Xử lí tín hiệu KT605 2 30       60   8
75 Kỹ thuật siêu âm KT606 2 30       60   8
76 Dạy học dự án môn công nghệ KT607 2 30       60   8
77 Kiểm tra đánh giá môn công nghệ KT608 2 30       60   8
78 Dạy học bằng bản đồ tư duy trong phần Kĩ thuật công nghiệp phổ thông KT609 2 30       60   8
79 Dạy học hợp tác môn Kĩ thuật công nghiệp THPT KT610 2 30       60   8
  Tổng số   130              
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây