SƯ PHẠM TOÁN HỌC (Mathematics Education)

Chủ nhật - 20/01/2013 10:13
 Mã ngành: D140209
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 (Không tính môn học GDQP-AN), trong đó:
            - Khối kiến thức đại cương: 26 tín chỉ
            - Khối kiến thức cơ bản: 13 tín chỉ
            - Khối kiến thức ngành: 50 tín chỉ
                        + Bắt buộc: 48 tín chỉ
                        + Tự chọn:  02 tín chỉ
            - Khối kiến thức nghiệp vụ: 33 tín chỉ
+ Quản lý NN và QL ngành GD&ĐT:  02 tín chỉ
+ Phương pháp luận NCKH: 02 tín chỉ
+ Rèn luyện NVSP: 03 tín chỉ
+ Ứng dụng CNTT trong chuyên ngành: 02 tín chỉ
+ Tâm lý học (1, 2): 04 tín chỉ
+ Giáo dục học (1, 2): 04 tín chỉ
+ PPDH chuyên ngành (1,2,3):  08 tín chỉ
+ Kiến tập, thực tập:  08 tín chỉ
            - Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế:  08 tín chỉ
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 
Số TT Môn học Mã số Số tín chỉ Loại giờ tín chỉ Môn học tiên quyết
(Số TT của môn học)
Học kỳ (dự kiến)
Lên lớp Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập
Xêmina,
thảo luận
I Khối kiến thức đại cương (chung cho tất cả các khối ngành): 26 tín chỉ
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (Lý luận chính trị 1) CT101 2 30       60   2
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) CT102 3 30   15   90 1 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) CT103 2 30       60 2 4
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) CT104 3 30   15   90 3 5
5 Ngoại ngữ 1 TA101 3 30 15     90   3
6 Ngoại ngữ 2 TA102 2 30       60 5 4
7 Ngoại ngữ 3 TA103 2 30       60 6 5
8 Tin học TH101 2 15     15 60   2
9 Giáo dục thể chất 1 TC101 1 15       30   1
10 Giáo dục thể chất 2 TC102 1       15 30 9 3
11 Giáo dục thể chất 3 TC103 1       15 30 10 5
  Chọn 2 trong 3 môn học:
12 Pháp luật Việt Nam PL101 2 30       60   1
13 Tiếng Việt thực hành VH102 2 15 15     60   1
14 Môi trường và con người SH101 2 15   15   60   1
II Khối kiến thức cơ bản: 13 tín chỉ
15 Toán Cao cấp A1 (Đại số tuyến tính 1) TN201 2 30       60   1
16 Toán Cao cấp A2 (Giải tích 1) TN202 3 45       90   1
17 Toán Cao cấp A3 (Giải tích 2) TN203 2 30       60 16 2
18 Toán Cao cấp A4 (Giải tích 3) TN204 2 30       60 17 3
19 Xác suất - Thống kê TN205 2 30       60 15,16 2
20 Cơ lý thuyết VL201 2 30       60   3
III Khối kiến thức ngành: 50 tín chỉ
  *Phần bắt buộc   48              
21 Tập hợp - Logic TN301 2 30       60   1
22 Đại số đại cương TN302 3 45       90 21 2
23 Đại số tuyến tính 2 TN303 2 30       60 15 2
24 Số học TN304 3 45       90 22 3
25 Đại số hiện đại (VĐT - LTT) TN305 3 45       90 22 7
26 Hàm biến phức TN306 3 45       90 18 4
27 Không gian mêtric - Topo đại cương TN308 2 30       60 18 4
28 Lý thuyết độ đo - tích phân TN309 2 30       60 27 5
29 Phương trình vi phân TN310 3 45       90 26 5
30 Phương trình đạo hàm riêng TN311 3 45       90 29 6
31 Xác suất - Thống kê nâng cao TN420 2 30       60 19,28 7
32 Giải tích hàm TN313 3 45       90 28 6
33 Hình học afin và Euclid TN314 3 45       90 23 4
34 Hình học vi phân TN315 3 45       90 18,23 6
35 Đại số sơ cấp TN401 3 45       90 22 7
36 Hình học xạ ảnh TN402 3 45       90 23 5
37 Hình học sơ cấp TN403 3 45       90 36 7
38 Quy hoạch tuyến tính TN405 2 30       60 23 4
  * Phần tự chọn (chọn 1 trong 16 học phần sau)   2              
39 Những nguyên lý cơ bản của Giải tích cổ điển TN307 2 30       60 18 7
40 Lý thuyết Nửa nhóm TN407 2 30       60 22 7
41 Đại số giao hoán TN408 2 30       60 22 7
42 Một số vấn đề của giải tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT TN409 2 30       60 18 7
43 Giải tích lồi trong không gian hữu hạn chiều TN410 2 30       60 18,23 7
44 Không gian tuyến tính sắp thứ tự TN411 2 30       60   7
45 Ứng dụng giải tích để giải toán THPT TN412 2 30       60 18 7
46 Lý thuyết ổn định của ph.trình vi phân TN413 2 30       60 29 7
47 Giải gần đúng phương trình vi phân thường TN414 2 30       60 29,31 7
48 Phương trình Elliptic cấp hai TN415 2 30       60 30 7
49 Một số phép biến đổi tích phân

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây