Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

http://www.hpu2.edu.vn


Định hướng chung từ nay đến 2020

1. Đặc điểm giai đoạn

- Đây là giai đoạn Nhà trường có những bước chuyển căn bản trong chiến lược phát triển lâu dài, ổn định, bền vững.

- Hoàn chỉnh kế họach  NCKH, xác định hoạt động nghiên cứu khoa học như một nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường.

- Xây dựng và thử nghiệm các mô hình hợp tác quốc tế về NCKH, liên kết đào tạo, nghiên cứu.

2.  Mục tiêu

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đa dạng hoá các lĩnh vực nghiên cứu, tăng số lượng đề tài, dự án KHCN.

- Có mô hình và kế hoạch hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu các khả năng mở rộng, phát triển lĩnh vực này.

3. Nhiệm vụ

- Tổ chức xuất bản đều đặn Tạp chí khoa học của trường, bảo đảm chất lượng và uy tín của Tạp chí.

- Đề xuất việc xây dựng các chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ... cho việc hợp tác, liên kết đào tạo; các chương trình, giáo trình đáp ứng quy chuẩn và thực tiễn đào tạo của Trường.

- Duy trì và từng bước tăng cường số lượng đề tài KHCN đáp ứng việc phát triển lâu dài, bền vững, đa ngành nghề của Trường: cấp Nhà nước ít nhất có 1-2 đề tài; trọng điểm cấp Bộ 1-2 đề tài/năm; cấp Bộ có 10-15 đề tài/năm, cấp cơ sở 15-20 đề tài/năm.

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, toạ đàm, trao đổi khoa học ít nhất mỗi năm một Hội nghị.

- Đề xuất các dự án Phòng thí nghiệm, nghiên cứu mới đáp ứng nhu cầu của cán bộ và sự phát triển của trường.

- Xây dựng trung tâm Hán ngữ, duy trì hoạt động liên kết đào tạo với các trường ĐH của Trung Quốc, từng bước mở rộng liên kết đào tạo tiếng Việt, văn hoá Việt Nam cho Lào, Campuchia. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng mở các ngành ĐT mới.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây