Hội nghị khoa học khoa Sinh - KTNN năm học 2017 - 2018 thành công tốt đẹp

Thứ sáu - 06/04/2018 01:02
            Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018; được sự đồng ý của Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa; Ban Tổ chức đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ Khoa từ tháng 12 năm 2017. Ngày 04 tháng 4 năm 2018, Khoa đã tổ chức Hội nghị Khoa học cán bộ tại phòng 2.08, Nhà học thí nghiệm, Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Hội nghị diễn ra với mục đích:
- Đào tạo đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8, Khóa XI ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Hội nghị là diễn đàn để các giảng viên, kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, nhân viên trong Khoa công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất. Đồng thời trao đổi, thảo luận các giải pháp thực hiện những nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ.
- Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo của cán bộ trong Khoa.

Nội dung của Hội nghị tập trung vào:
- Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất trong các lĩnh vực: khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và khoa học giáo dục.
- Trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học chuyên ngành và liên ngành. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong Khoa.
Tới dự Hội nghị có:  TS. Dương Đình Thắng (Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế); TS. Nguyễn Xuân Thành (Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học & Ứng dụng); PGS.TS. Nguyễn Văn Đính (Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa) cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong Khoa.

            Năm học 2017 - 2018, Khoa Sinh - KTNN đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hiện nay, các cán bộ trong Khoa đang chủ trì 04 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở, 03 đề tài khoa học công nghệ ưu tiên thực hiện cấp cơ sở, 03 đề tài khoa học công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm học 2017 - 2018, các cán bộ trong Khoa cùng nhóm nghiên cứu đã công bố trên 35 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước, như ThS. Lê Chí Toàn (Giảng viên Bộ môn Thực vật - Vi sinh, Nghiên cứu sinh tại Viện Thực vật học, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) là tác giả chính và đồng tác giả của nhiều bài báo trên danh lục ISI, đặc biệt là 01 công trình trên Tạp chí Nature và nhiều cán bộ khác trong Khoa có công trình được đăng trên các Tạp chí khoa học uy tín trong nước như: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Giáo dục…..
Ban Tổ chức đã nhận được 24 bài báo của các nhà khoa học trong và ngoài Khoa gửi đến Hội nghị. Các bài báo này được chia thành 03 lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm: khoa học cơ bản (11 bài báo), khoa học ứng dụng (10 bài báo) và khoa học giáo dục (03 bài báo). Nội dung các bài báo là những vấn đề cập nhật nhất trong các lĩnh vực nghiên cứu như: dẫn liệu về phân loại chi Bạch chỉ ở Việt Nam (TS. Hà Minh Tâm và cộng sự), dẫn liệu mới về tông Mua ở Việt Nam (ThS. Khuất Văn Quyết), chuyển gen gus thành công vào phôi sôma cây mía thông qua vi khuẩn Agrobacterium (TS. Phan Thị Thu Hiền), nghiên cứu thành công sự giải phóng Cimitidine của vật liệu Cellulose nạp thuốc định hướng dùng cho đường uống (TS. Nguyễn Xuân Thành) hay hoàn thiện kỹ năng đánh giá năng lực người học trong đào tạo giáo viên phổ thông (TS. Nguyễn Thị Việt Nga, ThS. Hoàng Thị Kim Huyền)…

            Số lượng các nghiên cứu có sự hợp tác giữa cán bộ trong Khoa với các nhà khoa học ngoài Khoa có xu hướng tăng so với các năm học 2016 - 2017 như nghiên cứu của TS. La Việt Hồng và nhóm nghiên cứu thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội; nghiên cứu của ThS. Hà Thị Minh Tâm, ThS. Ngô Thị Hải Yến với nhóm nghiên cứu ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gai Hà Nội; nghiên cứu của TS. Nguyễn Văn Hiếu với nhóm nghiên cứu ở Đại học Massey, New Zealand; nghiên cứu của ThS. Lê Chí Toàn với nhóm nghiên cứu ở Viện Thực vật học, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc…..điều này cho thấy sự hội nhập sâu, rộng về nghiên cứu khoa học của cán bộ trong Khoa với các nhà khoa học trong và ngoài nước.

            Phát biểu trong báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, ThS. Hoàng Thị Kim Huyền (Phó Trưởng Khoa) nhấn mạnh: bên cạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ rất quan trọng của giảng viên các trường đại học nói chung và trường Sư phạm nói riêng. Với phương châm: Hợp tác, chia sẻ cùng tiến bộ và phát triển, đồng chí hy vọng trong các năm tiếp theo công tác nghiên cứu khoa học của Khoa sẽ phát triển hơn nữa góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường và sự phát triển của khoa học.

          Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe 03 báo cáo tham luận, bao gồm báo cáo của TS. Nguyễn Xuân Thành (Trưởng Bộ môn Động vật, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học & Ứng dụng) về chủ đề: “Controllable Micro/Nano Biofabrication of  Bacterial Cellulose based Functional Biomaterials”; báo cáo của TS. Hà Minh Tâm (Trưởng Bộ môn Thực vật - Vi sinh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và ĐBCL Giáo dục) về: “Một số hướng nghiên cứu về Thực vật học và Sinh thái học” và báo cáo của TS. Nguyễn Thị Việt Nga (Giảng viên Bộ môn Lý luận & Phương pháp dạy học Sinh học) với chủ đề: “Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới”. Các báo cáo tập trung phân tích, bình luận những kết quả nghiên cứu đã đạt được, đồng thời đưa ra những định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của Khoa và khả năng hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và các nhà khoa học ngoài Khoa. Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận của PGS.TS. Đinh Thị Kim Nhung, PGS.TS. Nguyễn Văn Đính, ThS. Hoàng Thị Kim Huyền, TS. Nguyễn Văn Hiếu, TS. An Biên Thùy…

           Phát biểu tại Hội nghị, TS. Dương Đình Thắng (Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế) nhấn mạnh: Khoa Sinh - KTNN là một trong các Khoa có bề dày thành tích nghiên cứu khoa học trong Trường, các nghiên cứu của Khoa tập trung theo ba hướng: khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và khoa học giáo dục. Dựa trên các kết quả đã đạt được; trong thời gian tới, đại diện của Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế sẽ tư vấn cho Khoa về một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để công tác nghiên cứu của Khoa đạt được nhiều thành công hơn nữa. Đồng chí cũng biểu dương các kết quả nghiên cứu mà Khoa đã đạt được, đồng thời gửi lời chúc mừng thành công của Hội nghị.

            PGS.TS. Nguyễn Văn Đính (Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa), thay mặt tập thể cán bộ trong Khoa cảm ơn sự quan tâm, tham dự Hội nghị của quý đại biểu và khẳng định: trong thời gian tới với tinh thần đoàn kết, chia sẻ và hợp tác nhất định công tác nghiên cứu khoa học của Khoa sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành công hơn nữa.

            Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
ThS. Hoàng Thị Kim Huyền trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội nghị
 
TS. Nguyễn Xuân Thành trình bày báo cáo:
Controllable Micro/Nano Biofabrication of  Bacterial Cellulose based Functional Biomaterials

 
TS. Hà Minh Tâm trình bày báo cáo: Một số hướng nghiên cứu về Thực vật học và Sinh thái học
 
TS. Nguyễn Thị Việt Nga trình bày báo cáo: Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới
 
TS. An Biên Thùy phát biểu ý kiến tại Hội nghị​​​​​​​
 
TS. Dương Đình Thắng phát biểu ý kiến tại Hội nghị​​​​​​​
 
PGS.TS. Nguyễn Văn Đính phát biểu tại Hội nghị​​​​​​​
 
Đại biểu cùng cán bộ, viên chức Khoa tham dự và nghe báo cáo tham luận
 
Bài: Nguyễn Văn Hiếu (Trợ lý khoa học Khoa Sinh - KTNN)
Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (BCH Chi đoàn cán bộ Khoa Sinh - KTNN)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy nhập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay10,087
  • Tháng hiện tại271,758
  • Tổng lượt truy cập9,687,456
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây