CV_Nguyễn Xuân Thành

Thứ tư - 08/03/2017 21:20
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
Họ và tên Nguyễn Xuân Thành Description: D:\N. X. Thanh.JPG
Năm sinh 09/08/1978
Giới tính Nam
Số CMND 024078000067
Chức danh khoa học Tiến sĩ
Chuyên ngành Kỹ thuật Sinh dược học, Sinh lý người và động vật
Chức vụ hành chính Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng, Tổ trưởng tổ Động vật khoa Sinh-KTNN
Tên phòng, ban, bộ môn Viện Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng
Tên cơ quan công tác Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Địa chỉ cơ quan Đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, TX. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc
Điện thoại di động 0912478845
Email chính nguyenxuanthanh.sp2@moet.edu.vn
Email thay thế nguyenxuanthanh@hpu2.edu.vn


 
2. Quá trình đào tạo
 
TT Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị
1 09/2011-07/2014 Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung, Trung Quốc Kỹ thuật Sinh dược học Tiến sĩ
2 09/2010-06/2011 Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung, Trung Quốc Tiếng Trung Chứng chỉ thành thạo ngôn ngữ Tiếng Trung
3 04/2010-08/2010 Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Philippines Tiếng Anh Chứng chỉ thành thạo ngôn ngữ Tiếng Anh
4 09/2003-11/2005 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh học thực nghiệm (Sinh lý người và động vật) Thạc sĩ khoa học
5 09/1996-06/2000 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Sinh - Hóa Cử nhân khoa học
 
3. Quá trình công tác
 
TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện thoại Chức vụ
1 11/2016 đến nay Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Đường Nguyễn Văn Linh - P. Xuân Hoà - TX. Phúc Yên - T. Vĩnh Phúc (0211 3.863.416) Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng
2 08/2015-11/2016 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Đường Nguyễn Văn Linh - P. Xuân Hoà - TX. Phúc Yên - T. Vĩnh Phúc (0211 3.863.416) Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ NCKH&CGCN
3 09/2014 đến nay Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Đường Nguyễn Văn Linh - P. Xuân Hoà - TX. Phúc Yên - T. Vĩnh Phúc (0211 3.863.416) Tổ trưởng tổ Động vật khoa Sinh-KTNN
4 08/2006-08/2010 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Đường Nguyễn Văn Linh - P. Xuân Hoà - TX. Phúc Yên - T. Vĩnh Phúc (0211 3.863.416) Trưởng phòng thí nghiệm Sinh lý người và động vật, Trợ lý khoa học khoa Sinh-KTNN
5 01/2001 đến nay Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Đường Nguyễn Văn Linh - P. Xuân Hoà - TX. Phúc Yên - T. Vĩnh Phúc (0211 3.863.416) Giảng viên
 
4. Ngoại ngữ (nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)
 
Ngoại ngữ Đọc Viết Nói
Tiếng Anh D D D
Tiếng Trung B B D
 
5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu
5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây
- Áp dụng kỹ thuật sinh dược học (vật liệu mới, vật liệu nano sinh học, vật liệu đa chức năng,…) thiết kế và chế tạo các hệ vận tải thông minh dùng cho phân phối thuốc và các hoạt chất chức năng trong cơ thể.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và giảng dạy sinh học.
5.2. Các đề tài, dự án nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần nhất
TT Tên đề tài/dự án Cơ quan
tài trợ kinh phí
Thời gian thực hiện Vai trò
1 Nghiên cứu khả năng vận tải và phân phối curcumin của mạng lưới cấu trúc 3D–nano-cellulose định hướng sử dụng sản xuất hệ trị liệu phóng thích curcumin kéo dài (Mã số: B2017-SP2-09) Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017-2018 Chủ nhiệm
2 Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy - học môn Sinh lý người và động vật (Mã số: C.2015-18-11) Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Đề tài KHCN ưu tiên thực hiện) 2015-2016 Chủ nhiệm
3 Khai thác và quản lý hệ thống tư liệu hình ảnh phục vụ dạy và học môn Sinh học THPT (Mã số: C.2011-18-01) Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Đề tài KHCN ưu tiên thực hiện) 2011-2014 Thành viên
4 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học sinh học lớp 11 THPT (chương trình nâng cao) (Mã số: B.2008-18-42) Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008-2010 Thành viên
5 Nghiên cứu mối quan hệ giữa một số chỉ số sinh học với năng lực trí tuệ của sinh viên một số ngành học trường ĐHSP Hà Nội 2 (Mã số: C.06.08) Trường ĐHSP Hà Nội 2 2006-2007 Chủ nhiệm
 
5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký
 
TT Tên tác giả Năm công bố Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập, Trang đăng công trình ISSN/
ISBN
1 Bài báo ISI
1.1 Thanh Xuan Nguyen, Lin Huang, Mario Gauthier, Guang Yang, and Qun Wang 2016 Recent advances in liposome surface modification for oral drug delivery Nanomedicine, 11 (9), 1169-1185, UK 1743-5889
1.2 Thanh Xuan Nguyen, Lin Huang, Li Liu, Ahmed Mohammed Elamin Abdalla, Mario Gauthier and Guang Yang 2014 Chitosan-coated nano-liposomes for the oral delivery of berberine hydrochloride Journal of Materials Chemistry B (Materials for biology and medicine); Royal Society of Chemistry, 2, 7149-7159, UK 2050-750X
1.3 Lin Huang, Xiuli Chen, Thanh Xuan Nguyen, Huiru Tang, Liming Zhang and Guang Yang 2013 Nano-cellulose 3D-networks as controlled-release drug carriers Journal of Materials Chemistry B (Materials for biology and medicine); Royal Society of Chemistry, 1, 2976-2984, UK 2050-750X
2 Bài báo quốc tế khác
3 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia
3.1 Nguyễn Xuân Thành 2016 Tạo website bằng dịch vụ google sites nhằm đổi mới cách học môn Sinh lý học người & động vật ở Trường ĐHSP Hà Nội 2
 
Tạp chí Thiết bị giáo dục, 129, 41-43 1859-0810
3.2 Thanh Xuan Nguyen 2015 Designing of nano-sized particles in chitosan-coated liposomal carriers for berberine hydrochloride delivery via the oral route Journal of Science, Hanoi Pedagogical University No.2, 37, 58-65, Viet Nam 1859-2325
3.3 Thanh Xuan Nguyen and Guang Yang 2014 Recent approaches to improve the oral bioavailability of berberine hydrochloride by utilizing nanoscale drug delivery carriers Journal of Science, Hanoi Pedagogical University No.2, 29, 38-44, Viet Nam 1859-2325
3.4 Thanh Xuan Nguyen and Guang Yang 2012 Recent applied studies of liposomes in nanotechnology-based drug delivery systems Technological and Scientific Review of Hung Vuong University, 3, 20-23, Viet Nam 1859-3968
3.5 Hoàng Thị Kim Huyền, Nguyễn Xuân Thành 2010 Xây dựng và sử dụng thư viện hình ảnh góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 11 - Nâng cao Tạp chí Thiết bị giáo dục, 12, 15-19 1859-0810
3.6 Nguyễn Xuân Thành 2010 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học bộ môn Sinh lý người và động vật đáp ứng yêu cầu xã hội Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 11, 70-76 1859-2325
3.7 Nguyễn Xuân Thành 2010 Nghiên cứu khả năng chú ý của sinh viên một số ngành học thuộc trường ĐHSP Hà Nội 2 Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 10, 15-22 1859-2325
3.8 Nguyễn Xuân Thành 2009 Nghiên cứu năng lực trí tuệ của sinh viên một số ngành học thuộc trường ĐHSP Hà Nội 2 Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 4, 25-31 1859-2325
3.9 Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Xuân Thành 2008 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Sinh học ở trường ĐHSP Hà Nội 2 Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 3, 121-124 1859-2325
3/10 Nguyễn Xuân Thành 2006 Nghiên cứu thời gian phản xạ cảm giác – vận động của sinh viên một số ngành học thuộc trường ĐHSP Hà Nội 2 Tạp chí Sinh lý học, 2 (10), 19-25 1859-2376
3.11 Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Xuân Thành 2003 Nghiên cứu khả năng chịu hạn của đậu xanh trong điều kiện gây hạn nhân tạo Thông báo Khoa học các trường Đại học, 63-69 0866-7160
4 Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế
4.1 Thanh Xuan Nguyen and Guang Yang 2016 Study on formulation of chitosan-coated berberine nano-liposomes using for oral therapeutic system VNU Publishing House, Proceeding of the 2nd National Scientific Conference on Biological and Teaching in Viet Nam, 697-703, Viet Nam 978-604-62
5 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học,… )
5.1 Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên), Cao Bá Cường 2016 Giáo trình Sinh lí học người và động vật Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 9786045432969
5.2 Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Thị Kim Huyền, Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Xuân Thành 2010 Thiết kế bài giảng Sinh học 10 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 9786040002327
5.3 Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Thị Kim Huyền, Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Xuân Thành 2009 Thiết kế bài giảng Sinh học 12 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 9786040002327
5.4 Nguyễn Duy Minh, Trương Đức Bình, Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Kim Huyền, Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Xuân Thành 2007 Thiết kế bài giảng Sinh học 11 - Nâng cao Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 9786040002327
5.5 Nguyễn Xuân Thành 1999 Nghiên cứu khả năng chịu hạn của một số giống đậu xanh trên đất bạc màu ở phía Bắc Việt Nam Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Công trình đoạt giải Nhì - Giải thưởng cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC"
5.6 Nguyễn Xuân Thành 1999 Nghiên cứu khả năng chịu hạn của một số giống đậu xanh trên đất bạc màu ở phía Bắc Việt Nam Giải thưởng cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo Công trình đạt giải Nhì - Giải thưởng cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN MỚI

Vien_04

Nội quy PTN của Viện

Lượt xem:388 | lượt tải:0

Vien_03

Quy trình liên hệ

Lượt xem:360 | lượt tải:0

Vien_02

Sơ đồ Viện

Lượt xem:478 | lượt tải:15

Vien_01

Mẫu đơn

Lượt xem:416 | lượt tải:12
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây