• Tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng Công nghệ thông tin

  • 00:00 25-11-2021


  Các đại biểu tham dự tập huấn trực tuyến tại điểm cầu Trường ĐHSP Hà Nội 2

  Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-BGDĐT, ngày 24 tháng 11 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng Công nghệ thông tin. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Sơn Hải chủ trì Chương trình tập huấn.

  Chương trình tập huấn trực tuyến có 546 đại biểu là Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách hành chính các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuyên viên hành chính, tổng hợp các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Tham dự trực tuyến tại điểm cầu Trường ĐHSP Hà Nội 2 có: PGS,TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS Trịnh Đình Vinh - Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Công nghệ thông tin.

  Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Sơn Hải phát biểu khai mạc

  Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Sơn Hải khẳng định chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng Công nghệ thông tin là xu hướng tất yếu hiện nay, nhằm thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học, quản lý nhà nước về giáo dục và quản trị nhà trường, góp phần tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục quốc dân, hình thành nền tảng số cho xã hội học tập, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng tốt với chi phí thấp cho người dân, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  Tiếp theo Chương trình, Báo cáo viên thuộc Cục A05, Bộ Công an trình bày tham luận “An toàn, an ninh thông tin trong chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành”. Tham luận cho thấy thời cơ, vận hội cho chúng ta ứng dụng CNTT trong chuyển đổi số; Nhận diện nguy cơ, thách thức từ không gian mạng trong quá trình chuyển đổi số; Những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng 2018.


  Toàn cảnh tập huấn trực tuyến tại điểm cầu Trường ĐHSP Hà Nội 2

  Các đại biểu được nghe Đại úy Đào Đức Triệu - Phòng 1/A05, Bộ Công an tham luận “Nâng cao nhận thức bảo vệ dữ liệu cá nhân”; “Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Giáo dục Đào tạo” - Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn từng khẳng định, ngành Giáo dục xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là một trong những khâu có tính đột phá, hướng đến tạo ra những thay đổi quan trọng trong giáo dục. Đây không phải là công việc có thể thực hiện được trong một sớm một chiều, song cần phải bắt đầu ngay và phải được làm thường xuyên.

  Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ dừng lại ở việc dạy và học mà phạm vi vô cùng rộng lớn. Ở đó, tất cả các hoạt động, quan hệ, thao tác đang thực hiện sẽ được đặt trong nền tảng số để vận hành.

  Chuyển đổi số cũng không phải để thay cho yếu tố thực tại, trực tiếp, sinh động; mà các yếu tố thực tại được đặt vào chuyển đổi số, qua đó vận hành tốt hơn, kết nối hơn, rộng mở hơn, tạo ra nhiều cơ hội học tập hơn, làm cho công cuộc vận hành giáo dục trong thực tại hiệu quả và chất lượng hơn.

  Với giáo dục, đó là quản trị tốt hơn, người dạy thuận tiện hơn, việc học chất lượng hơn. Nếu thực hiện tốt, đây sẽ là cú hích làm thay đổi tư duy giáo dục, quản trị giáo dục, thay đổi nghề nghiệp của người dạy và hoạt động của người học; hướng tới giải quyết những vấn đề mang tính bền vững, lâu dài trong ngành Giáo dục.

  Ghi nhận các ý kiến từ Chương trình cho thấy các góc nhìn khác nhau nhưng sâu sắc, chất lượng từ các nhà quản lý, nhà khoa học giáo dục, cơ sở giáo dục, chuyên viên trong chuyển đổi số, thực hiện Chính phủ điện tử và ứng dụng Công nghệ thông tin. Đồng thời giúp các Nhà trường, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch triển khai kịp thời, đạt hiệu quả cao, góp phần đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử trong ngành Giáo dục.

  Phòng CTCT-HSSV