Khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

 • Di truyền - Công nghệ sinh học

  • 18:00 07-04-2022
  BỘ MÔN DI TRUYỀN – CÔNG NGHỆ SINH HỌC
   
  1. Trưởng bộ môn: TS. GVC. Trần Thị Phương Liên

  2. Lịch sử hình thành, và phát triển:

  Bộ môn Di truyền tiền thân là Bộ môn Di truyền – Phương pháp giảng dạy trong các năm từ 1984 - 2006.

  Do sự phát triển của khoa, năm học 2006 – 2007, Bộ môn Di truyền được thành lập với nhiệm vụ giảng dạy các học phần: Di truyền học, Tiến hoá, Cơ sở di truyền và chọn giống, Công nghệ sinh học, Sinh học phân tử và các chuyên đề tự chọn... Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, Bộ môn đã và đang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở.

  3. Trưởng bộ môn qua các thời kỳ

  TS – Đào Xuân Tân, trưởng Bộ môn thời kỳ 2000 – 2005

  GVC. Nguyễn Như Toản, trưởng Bộ môn thời kỳ 2006 – 2016.

  GVC. Trần Thị Phương Liên, trưởng Bộ môn thời kỳ 2018 đến nay.

  4. Các cán bộ của bộ môn đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

  GVC. Đào Xuân Tân: đã nghỉ hưu

  GVC. Nguyễn Như Toản: chuyển công tác đến trường ĐH Thủ Đô.

  GVC. Thạc sĩ Nguyễn Văn Lại: đã nghỉ hưu

  GVC. Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm: đã nghỉ hưu

  Cô Nguyễn Thị Phi Nga: đã nghỉ hưu

  5. Các cán bộ đương nhiệm của bộ môn

  GVC. Trần Thị Phương Liên

  GVC. Phan Thị Thu Hiền

  ThS. GVC. Phạm Phương Thu

  Th.S Phạm Thị Thi

  CN: Bùi Ngọc Mai

  6. Chức năng nhiệm vụ trong giảng dạy và NCKH

  Bộ môn được BCN Khoa phân công giảng dạy các môn học: Di truyền học đại cương, Tiến hóa, Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học, Hóa sinh học, Khoa học tự nhiên, Di truyền học người và ứng dụng, Di truyền học quần thể và ứng dụng, Hóa sinh…

  7. Các hướng nghiên cứu khoa học

  - Nghiên cứu ứng dụng Di truyền học, Công nghệ sinh học vào chuyển gen, nuôi cấy mô, lưu giữ hệ gen

  - Nghiên cứu ứng dụng hóa sinh học nghiên cứu tách chiết các dược chất phục vụ đời sống

  - Nghiên cứu khoa học giáo dục (STEM, các phương pháp dạy học các môn học phổ thông áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.

  8. Các giải thưởng tập thể và cá nhân của bộ môn đã đạt được

  TS. GVC. Trần Thị Phương Liên:

  - Đạt giải nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II (năm 2008-2009).

  - Bằng khen Bộ Trưởng về Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải nhì toàn quốc năm học 2009 – 2010.

  - Đạt giải nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III (năm 2010-2011).

  - Bằng khen của Ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc Tỉnh Vĩnh Phúc vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo được tôn vinh tại Lễ tôn vinh công nhân viên chức lao động tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II năm 2012.

  - Nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

  TS. GVC. Phan Thị Thu Hiền:

  - Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở năm học 2015 – 2016.

  - Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2018 – 2019.

  9. Một số hình ảnh tiêu biểu của bộ môn

  Các giảng viên trong bộ môn tham gia Hội nghị Sinh học Toàn Quốc được tổ chức tại Trường


  Các giảng viên trong bộ môn tham gia Hội nghị Sinh học Toàn Quốc được tổ chức tại Trường


  Học sinh THPT tham gia trải nghiệm tại PTN Vi sinh vật


  Học sinh THPT học trải nghiệm tại PTN Vi sinh


  Các nhân viên PTN đang thực hiện dự án sản xuất dung dịch sát khuẩn tay