Tin tức và Sự kiện

 • CTĐT NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC DẠY BĂNG TIẾNG ANH

  • 00:00 11-05-2021

  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh (thí điểm)
  Tiếng Anh: Mathematics Educasion - teaching through English

  Trình độ đào tạo: Cử nhân Sư phạm
  Ngành đào tạo: Sư phạm Toán học                Mã số:  7 14 02 09
  Tên gọi văn bằng: Cử nhân Sư phạm Toán học
  Loại hình đào tạo: Chính quy

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO