Tin tức và Sự kiện

 • CTĐT NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ DẠY HỌC BẰNG TIẾNG ANH

  • 00:00 05-11-2021

  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Sư phạm Vật lý dạy học bằng tiếng Anh (thí điểm)
  Tiếng Anh: Physics Educasion - teaching through English

  Trình độ đào tạo: Đại học
  Ngành đào tạo: Sư phạm Vật lý dạy học bằng tiếng Anh (thí điểm)           
  Tên gọi văn bằng: Cử nhân Sư phạm Vật lý
  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 4 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO