Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Bích Dung

  • 00:00 02-11-2021
  Thực hiện Quyết định số 3574/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài: Bồi dưỡng năng lực chuyển thể văn bản: Từ văn bản văn học nước ngoài sang các loại hình nghệ thuật khác

  Mã số: B.2019-SP2-07

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Bích Dung

  Thời gian: 14h00 ngày 11 tháng 11 năm 2021 (Thứ Năm)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tuyến

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.

Tin liên quan