• Bồi dưỡng Mô-đun 4 cho giáo viên phổ thông cốt cán môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học

  • 00:00 09-12-2021


  Tập huấn giáo viên phổ thông cốt cán bằng hình thức trực tuyến

  Thực hiện Kế hoạch 624/KH-ĐHSPHN2 ngày 19/11/2021 về việc bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán môn Ngoại ngữ mô-đun 4 năm 2021, từ ngày ngày 09 đến 11 tháng 12 năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức tập huấn Mô-đun 4 cho giáo viên phổ thông cốt cán môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học bằng hình thức trực tuyến.

  Trong đợt 2, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức 04 lớp học ảo, bồi dưỡng cho 100 giáo viên cốt cán môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học các tỉnh Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

  Chương trình tập huấn lần này tập trung vào việc hướng dẫn giáo viên Tiếng Anh xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh cấp Tiểu học.

  Mô-đun 4 trang bị cho giáo viên kiến thức và kỹ năng, theo các nội dung chính như: Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ bộ môn; Xây dựng được kế hoạch giáo dục cá nhân đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nhu cầu phát triển bản thân; Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp.

  Bồi dưỡng Mô-đun 4 trong lớp học ảo

  Khoá tập huấn Mô-đun 4 diễn ra bằng hình thức tự học trên hệ thống LMS (5 ngày), học trực tiếp trong lớp học ảo cùng các giảng viên sư phạm chủ chốt Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 (3 ngày) và hoàn thành bài tập cuối khoá (7 ngày).

  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018, gồm chương trình tổng thể và chương trình các môn học. Trong số 27 môn học, với Ngoại ngữ có các môn: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Nhật. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán của 05 tỉnh phía Bắc.

  Phòng CTCT-HSSV