Giảng viên-Viên chức

 • Lịch công tác tuần 40, năm học 2021-2022

  • 00:00 14-05-2022

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022

   

  Thứ

  Thời gian

  Địa điểm

  Nội dung

  Thành phần

  Thứ Hai

  16/5/2022

  08:00

   PH5-A2

  Hội thảo khoa học Khoa Tiếng Trung Quốc: "Giáo dục Hán ngữ và giao tiếp liên văn hóa 2022"

  Khách mời, giảng viên Khoa Tiếng Trung Quốc và mọi người quan tâm

  08:30

   PH2-A2

  Giao ban Ban Giám hiệu

  BGH, Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, TV, CTCT-HSSV, QTĐS

  10:00

   PH2-A2

  Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

   

  11:00

   PH2-A2

  Họp Tập thể lãnh đạo trường

  BGH, TP TC-HC

  15:30

   PH5-A2

  Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2 năm 2022

  Theo Quyết định

  20:00

   Trực tuyến

  Họp Ban Nội dung Hội thảo "Công đoàn với hoạt động chuyển đổi số trong trường đại học"

  Ban Nội dung (mời dự: đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo)

  Thứ Ba

  17/5/2022

  10:00

   

  Dự Kỷ niệm 11 năm thành lập Tạp chí điện tử GDVN

  Theo Giấy mời

   

  Thứ Tư 
  18/5/2022

  08:30

   PH5-A2

  Chấm thi tuyển sinh đại học, liên thông hình thức VLVH, các ngành GDTH, GDMN, GDTC, SP Toán học, SP Sinh học tại Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

  Theo Quyết định

  16:00

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên ngành Sư phạm Tin học, đào tạo liên thông hình thức VLVH tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

  Theo Quyết định

  Thứ Năm
  19/5/2022

  08:30

   PH2-A2

  Hội thảo khoa học "Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

  Báo cáo viên có bài tham dự dự Hội thảo, Giảng viên Khoa GDCT, BCH Công đoàn trường và mọi người quan tâm

  14:00

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023 (Hội đồng số 02)

  Theo Quyết định

  16:00

   PH2-A2

  Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

  Theo Quyết định

  17:30

   

  Phát thanh chuyên đề: "Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)"

  P. CTCT-HSSV

  Thứ Sáu
  20/5/2022

  08:30

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023 (Hội đồng số 01)

  Theo Quyết định

  14:00

   PH2-A2

  Họp Ban quản lý dự án Nâng cấp tạp chí

   

  Thứ Bảy

  21/5/2022

   

   

   

   

  Chủ Nhật
  22/5/2022

  08:30

  Vĩnh Phúc

  Thi học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đại học, đào tạo liên thông hình thức VLVH, ngành GDMN học tại Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

  Theo Quyết định

   

Lịch khác