• Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  • 00:00 17-09-2021


  Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội quán triệt
  Nghị quyết Đại hội XIII qua hệ thống trực tuyến

  Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự Hội nghị có Báo cáo viên, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quang Huy - UV BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2; Các đồng chí trong Đảng ủy và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

  Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trường ĐHSP Hà Nội 2


  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 khẳng định: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, có ý nghĩa định hướng trong tổ chức sinh hoạt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trên cơ sở đó, cấp ủy các chi bộ trực thuộc chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hành động, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Đồng thời yêu cầu các đảng viên tham dự Hội nghị trong quá trình học tập, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  Đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 phát biểu khai mạc


  Tiếp theo Chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập trung vào các nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


  Các Đảng viên tham gia Hội nghị trên hệ thống trực tuyến

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vận dụng các giải pháp, chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  Phòng CTCT-HSSV