Lý luận Văn học (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Lý luận văn học
  Mã số: 8 22 01 20
  Đơn vị quản lý: Bộ môn Lý luận văn học, Khoa Ngữ văn
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp:
  CN Văn học,
  CN Ngữ văn
  SP Văn học,
  SP Ngữ văn
  - Ngành gần:
  SP Văn – Sử,
  SP Văn - Địa,
  SP Văn – GDCD;
  Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam;
  Hán Nôm, Việt Nam học;
  Sáng tác văn học


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.