Văn học Việt Nam (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
  Mã số: 8 22 01 21
  Đơn vị quản lý: Bộ môn Văn học Việt Nam – Khoa Ngữ văn
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  CN Văn học,
  CN Sư phạm Ngữ văn
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  Việt Nam học,
  Hán Nôm,
  Sáng tác văn học,
  Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.