Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Trần Xuân Bộ

  • 00:00 05-04-2021
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Trần Xuân Bộ

  - Tên đề tài: Rèn luyện kỹ năng dạy học toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo tiếp cận học hợp tác.

  - Ngành: Giáo dục học, mã số: 9 14 01 01

  - Thời gian: 14h00 ngày 17 tháng 4 năm 2021

  - Địa điểm: Phòng 2.7, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự!