Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo Về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy ngành Giáo dục Thể chất đợt 2 năm 2022

    • 00:00 18-09-2022
    Thông báo Về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy ngành Giáo dục Thể chất đợt 2 năm 2022. Chi tiết xem tại đây.