Tin tức và Sự kiện

 • Thông tin về Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT

  • 00:00 26-09-2023
  1. Thời gian tổ chức: Ngày 28 tháng 9 năm 2023
  2. Địa điểm tổ chức: Hội trường A1, Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa - thành phố Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc)
  3. Chương trình Hội nghị, xem tại đây
  4. Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT, xem tại đây
  5. Thông tin nhà nghỉ, khách sạn gần Trường ĐHSP Hà Nội 2, xem tại đây
  6. Quét mã QR code đến Trường ĐHSP Hà Nội 2: