GIỚI THIỆU

 • Đảng ủy

  Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, lãnh đạo mọi hoạt động của Nhà trường bằng các nghị quyết. Tổ chức Đảng trong trường hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng.

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ, đơn vị

  1.       

  Nguyễn Quang Huy

  Hiệu trưởng

  2.       

  Phùng Gia Thế

  Chủ tịch Hội đồng Trường

  3.       

  Bùi Kiên Cường

  Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường

  4.       

  Trịnh Đình Vinh

  Phó Hiệu trưởng

  5.       

  Vũ Quảng

  Phó Hiệu trưởng

  6.       

  Nguyễn Văn Dũng

  Trưởng khoa Lịch sử

  7.       

  Đào Thị Việt Anh

  Trưởng khoa Hóa học

  8.       

  Bùi Minh Đức

  Trưởng khoa Ngữ văn

  9.       

  Trần Minh Tước

  Trưởng khoa GDTH

  10.  

  Cao Bá Cường

  Trưởng P.CTCT-HSSV

  11.  

  Phạm Đức Hiếu

  P.GĐ Trung tâm KT&KĐCLGD

  12.  

  Nguyễn Văn Thụ

  Trưởng phòng Đào tạo

  13.  

  Nguyễn Thu Hương

  Trưởng khoa GDMN

  14.  

  Nguyễn Huy Hưng

  Trưởng P.TC-HC

  15.  

  Nguyễn Văn Tuyên

  P. Trưởng khoa Toán