Khoa Giáo dục tiểu học 

Giới thiệu Khoa Giáo dục Tiểu học
Khoa Giáo dục Tiểu học được thành lập theo Quyết định số 711/GD - ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25 /02/1997. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Giáo dục Tiểu học đã đào tạo được hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học hệ đào tạo chính quy, hàng chục nghìn học viên hệ vừa làm vừa học, hàng trăm học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin Liên hệ