Khoa Giáo dục mầm non

Giới thiệu Khoa Giáo dục mầm non
Khoa Giáo dục Mầm non Trường ĐHSP Hà Nội 2 được thành lập theo Quyết định số 786/QĐ – ĐHSPHN2 ngày 14 /8/2015. Ngành Giáo dục Mầm non bắt đầu được đào tạo từ năm học 2005-2006, trước đây thuộc sự quản lí của Khoa Giáo dục Tiểu học. Qua hơn 10 năm đào tạo ngành Giáo dục mầm non đến nay chúng tôi đã đào tạo được hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, hàng chục nghìn học viên hệ VLVH.

Lãnh đạo khoa

Tổ chuyên môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ