Khoa Lịch sử

Giới thiệu Khoa Lịch sử
Khoa Lịch sử được thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 25/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tiền thân của Khoa Lịch sử là Tổ Lịch sử trực thuộc Khoa Giáo dục Chính trị. Khi mới thành lập, Khoa Lịch sử có 11 người, trong đó có: 09 giảng viên và 02 chuyên viên. TS Bùi Ngọc Thạch là Trưởng khoa đầu tiên, TS Nguyễn Văn Dũng là Phó Trưởng khoa. Hầu hết đội ngũ giảng viên trẻ là những sinh viên lớp chất lượng cao được tuyển chọn từ các cơ sở đào tạo có uy tín như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ