Viện Công nghệ Thông Tin

Giới thiệu Viện Công Nghệ Thông Tin
Viện Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định 537/QĐ-ĐHSPHN2 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, trên cơ sở sáp nhập Khoa Công nghệ Thông tin và Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ. Tên tiếng Việt: Viện Công nghệ Thông tinTên tiếng Anh: Institute of Infomation Technology Trụ sở của Viện đặt tại tầng 3 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 32 Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Viện

Bộ môn - Trung tâm

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ