Viện Công nghệ Thông Tin

Giới thiệu Viện Công Nghệ Thông Tin
Viện Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định 537/QĐ-ĐHSPHN2 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, trên cơ sở sáp nhập Khoa Công nghệ Thông tin và Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ
Tên tiếng Việt: Viện Công nghệ Thông tin
Tên tiếng Anh: Institute of Information Technology
Trụ sở: P.3.04, Tầng 3 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 32 Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: https://iit.hpu2.edu.vn .

Lãnh đạo Viện

Bộ môn - Trung tâm

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ