Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

Giới thiệu Viện NCKH&ƯD
Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng (Institute of Scientific Reseach and Application - ISRA) được thành lập trên cơ sở Trung tâm Hỗ trợ NCKH&CGCN theo Quyết định số 1474/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29/11/2016, là viện nghiên cứu trực thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Lãnh đạo viện

Cơ cấu tổ chức-Cơ sơ vật chất-Nhóm nghiên cứu

Thông tin liên hệ