GIỚI THIỆU

 • Hội đồng trường


  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
  NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị hiện nay
  1

  Ông Phùng Gia Thế Chủ tịch Hội đồng Trường
  2

  Ông Nguyễn Quang Huy Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
  3

  Ông Bùi Kiên Cường Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường
  4

  Ông Trịnh Đình Vinh Phó Hiệu trưởng
  5

  Ông Vũ Quảng  Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
  6

  Ông Cao Bá Cường Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sư phạm
  7

  Ông Bùi Minh Đức Đảng ủy viên, Trưởng khoa Ngữ văn
  8

  Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng khoa Lịch sử
  9

  Ông Nguyễn Huy Hưng Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
  10

  Bà Nguyễn Thu Hương Trưởng khoa Giáo dục Mầm non
  11

  Ông Nguyễn Văn Thụ Trưởng phòng Đào tạo
  12

  Ông Hoàng Ngọc Tuấn Trưởng phòng KHCN&HTQT
  13

  Ông Phạm Khương Duy Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
  14

  Ông Nguyễn Đăng Điệp Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
  15

  Ông Nguyễn Ngọc Hà Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Côi, Thái Bình
  16

  Bà Lê Thị Thanh Nhàn Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc
  17

  Ông Đỗ Thanh Tuấn Giám đốc Viettel Vĩnh Phúc
  18 Ông Nguyễn Văn Tùng Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam

  19 Bà Chu Thị Hường Ủy viên BTV Đoàn trường, Sinh viên, Đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh