Đào tạo đại học chính quy

Giới thiệu về đào tạo Đại học
Công tác đào tạo đại học là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Hiện nay, Nhà trường thực hiện đào tạo trình độ đại học chính quy với 14 ngành cử nhân sư phạm...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Thông báo

Tin Đào tạo Đại học

Ngành đào tạo Đại học