• Hóa hữu cơ

    • 17:42 06-01-2020
    Tổ trưởng: TS. Chu Anh Vân
     
    Tiền thân là tổ Hóa Hữu cơ- Hóa lý từ năm 2005 khi khoa mới được tái lập, năm 2012 tổ mang tên hóa Hữu cơ. Hiện nay, tổ có 06 cán bộ giảng viên gồm: 01 GVCC.PGS.TS, 03 tiến sĩ (03 là GVC), 01 thạc sỹ (đang học NCS), 01 CN (đang học NCS) với tổ trưởng chuyên môn là TS. Chu Anh Vân. Các thành viên trong tổ luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hàng năm, ngoài thực hiện việc đổi mới bài dạy gắn với thực tiễn giảng dạy ở phổ thông, các thành viên trong tổ còn tham gia vào các công tác giáo dục khác như bồi dưỡng sinh viên thi Olympic toàn quốc, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học… .Nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ đã được các cán bộ trong tổ thực hiện và nghiệm thu đạt loại tốt. Công tác nghiên cứu khoa học luôn được coi là một nhiệm vụ chiến lược. Các thành viên trong tổ thường xuyên viết bài tham gia các hội thảo, hội nghị, tạp chí trong và ngoài nước, tập trung vào các hướng nghiên cứu chính: Phân lập các hợp chất thiên nhiên, tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học, hóa học vật liệu… . Với những thành tích đã đạt được, nhiều cán bộ trong tổ đã được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp bộ và nhiều danh hiệu cao quý khác. Tổ đã xây dựng xong đề án và đề xuất mở mà ngành đào tạo thạc sĩ Hóa hữu cơ.