• Hóa lý - Công nghệ và môi trường

    • 17:42 06-01-2020
    Tổ trưởng: TS. Nguyễn Thế Duyến
     
    Tổ Bộ môn Hóa lý - Công nghệ và Môi trường được hình thành năm 2012. Trước đó, bộ môn Hóa lý thuộc Tổ Hóa Hữu cơ – Hóa lý, bộ môn Hóa Công nghệ - Môi trường thuộc Tổ Phương pháp dạy học – Phân Tích – Môi trường. Hiện tại, tổ có 05 viên chức và do TS. Nguyễn Thế Duyến làm tổ trưởng, trong đó có 01 GVCC.PGS.TS, 03 tiến sĩ, 01 thạc sĩ (đang làm NCS). Các hướng nghiên cứu chính của các giảng viên trong tổ: Vật liệu nguồn cho tế bào năng lượng vi sinh, xử lý nước thải dệt nhuộm, công nghệ xử lý môi trường, vật liệu chấm lượng tử, vật liệu siêu xốp, xử lý thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu điện cực, tin học trong Hóa học....Định hướng phát triển của tổ đến 2020: Tỉ lệ tiến sĩ: 100%, mở mã ngành đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý.