• Hóa vô cơ - Đại cương

    • 17:42 06-01-2020
    Tổ trưởng: TS. Nguyễn Văn Quang
     
    Tổ Hóa Vô cơ – Đại cương hiện có 06 viên chức gồm 02 tiến sĩ (02 giảng viên chính), 03 thạc sĩ (01 đang làm NCS tại Liên bang Nga), 01 cử nhân. Tổ được tái lập vào năm 2005 cùng với việc tái lập khoa Hóa học. Lúc mới tái lập, tổ có 4 thầy cô, hiện nay tổ gồm có 6 thầy cô và TS. Nguyễn Văn Quang đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng chuyên môn. Các hướng nghiên cứu chính của các giảng viên trong tổ: Phân bón hóa học, vật liệu vô cơ, nghiên cứu về cấu tạo chất và cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học, thiết kế hệ vật liệu để xác định ion kim loại và làm cảm biến sinh học, vật liệu quang điện tử pha tạp các nguyên tố đất hiếm, vật liệu màng polyme có khả năng hấp thụ và phản xạ ánh sáng... . Trong thời gian tới, tổ sẽ cử các cán bộ đi tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ sẽ sớm đề xuất mở mã ngành đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Hóa Vô cơ trong thời gian tới.