• Phương pháp dạy học

    • 17:42 06-01-2020
    Tổ trưởng: ThS. Kiều Phương Hảo
     
    Tiền thân là tổ Phương pháp – Phân tích – Môi trường khi tái lập khoa năm 2005, tổ Phương pháp – Phân tích năm 2012 và từ 2015 đến nay là tổ Phương pháp dạy học Hóa học. Tổ gồm có 7 thành viên gồm: 01 GVCC.PGS.TS, 02 tiến sĩ, 03 thạc sỹ trong đó có 02 NCS, 01 cử nhân. Các thành viên trong tổ đảm nhận việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học viên, sinh viên NCKH, quản lý sinh viên và rất nhiều công việc, vị trí khác. Tổ thường xuyên thực hiện việc nghiên cứu đổi mới PPDH, tổ chức semina chuyên môn định kì, tích cực viết bài tham dự hội thảo, hội nghị nghiên cứu khoa học, tổ chức thành công hội thi NVSP cấp khoa, bồi dưỡng SV tham dự Hội giảng cấp trường đạt nhiều giải cao.