• Kết quả xét bổ sung sinh viên sư phạm được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/200/NĐ-CP, năm 2021 của UBND tỉnh Hà Giang

    • 00:00 11-01-2022
    Kết quả xét bổ sung sinh viên sư phạm được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/200/NĐ-CP, năm 2021 của UBND tỉnh Hà Giang. Chi tiết xem tại đây.