• Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Duyệt

  • 00:00 29-06-2021
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Duyệt

  - Tên đề tài: Tính bị chặn của toán tử loại Hausdorff trên một số không gian hàm

  - Ngành: Toán giải tích, mã số: 9 46 01 02

  - Thời gian: 09h30 ngày 10 tháng 7 năm 2021

  - Địa điểm: Phòng 2.7, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự. Yêu cầu mọi người tham dự thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

  Quý vị vui lòng theo dõi lịch bảo vệ luận án cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Duyệt sẽ được cập nhật trên website của Nhà trường tại địa chỉ: https://www.hpu2.edu.vn”.