Tin tức và Sự kiện

 • Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thắm - Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  • 00:00 30-06-2023
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Nguyễn Thị Thắm; Tên đề tài: Một số quá trình rã vi phạm số lepton thế hệ trong mô hình 3-3-1 với cơ chế seesaw nghịch đảo; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  2/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  6/ Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường. Tải về tại đây.