Tin tức và Sự kiện

 • Trường ĐHSP Hà Nội 2 được giao đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Toán Giải tích theo Đề án 89

  • 00:00 17-06-2021

  Ngày 18/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89), trong đó có nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ cho đội ngũ giảng viên các cơ sở giáo dục đại học ở trong và ngoài nước bằng nguồn ngân sách nhà nước.

  Một số nội dung trong Đề án 89 (nguồn: Internet)

  Triển khai thực hiện Đề án 89, ngày 13/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn số 1943 BGDĐT-GDĐH về việc triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và 2022.

  Xem toàn văn hướng dẫn tại đây!

  Ngày 09/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1835/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh sách các cơ sở đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án 89. Theo đó, Trường ĐHSP Hà Nội 2 là một trong 74 cơ sở đào tạo trong nước tham gia đào tạo theo Đề án 89 trình độ tiến sĩ và Nhà trường được giao đào tạo chuyên ngành Toán Giải tích (Mã số 9460102). Cũng theo Quyết định này, có 03 cơ sở đào tạo trong nước được phê duyệt tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ theo Đề án 89.

  Xem danh sách các cơ sở đào tạo tại đây!

  Phòng CTCT-HSSV