• Giấy mời tham dự Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và Giáo dục đại học: Khi thách thức là cơ hội"

  • 00:00 09-09-2021
  Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trên thế giới. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số.

  Trên tinh thần đó, để hiện thực hoá Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐHSP Hà Nội 2 và Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQG Hà Nội ký ngày 25 tháng 3 năm 2021, Căn cứ Hợp đồng số 405/HĐ2021/HPU2.HTQT về việc Đồng hành tổ chức Hội thảo quốc tế năm 2021 như sau: Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và Giáo dục đại học: Khi thách thức là cơ hội";

  Thời gian: 14h - 17h ngày 10/9/2021;

  Hình thức: Trực tuyến qua Zoom.

  GIẤY MỜI