Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: PGS. TS. Đào Thị Việt Anh

  • 00:00 26-10-2021
  Thực hiện Quyết định số 3575/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài: Phát triển năng lực xây dựng chương trình nhà trường môn Hóa học cho giáo viên trung học phổ thông

  Mã số: B.2019-SP2-09

  Chủ nhiệm:  PGS. TS. Đào Thị Việt Anh

  Thời gian: 9h00 ngày 04 tháng 11 năm 2021 (Thứ Năm)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tuyến

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.

Tin liên quan