Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Năng Tâm

  • 00:00 07-09-2021
  Thực hiện Quyết định số 2712/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài: Bài toán bất đẳng thức biến phân affine suy rộng và một số vấn đề liên quan

  Mã số: B.2019-SP2-01

  Chủ nhiệm:  PGS. TS. Nguyễn Năng Tâm

  Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 9 năm 2021 (Thứ Tư)

  Hình thức họp: Trực tuyến

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.

Tin liên quan