Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Hà Minh Dịu

  • 00:00 27-10-2021
  Thực hiện Quyết định số 3576/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực dạy học môn cờ vua của sinh viên sư phạm ngành Giáo dục thể chất

  Mã số: B.2019-SP2-05

  Chủ nhiệm:  TS. Hà Minh Dịu

  Thời gian: 8h30 ngày 04 tháng 11 năm 2021 (Thứ Năm)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tuyến

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.

Tin liên quan