• Triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

  • 00:00 08-04-2024
  1. Công văn thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024. Xem tại đây.

  2. Danh sách ghi danh:

  TT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Nam (Nữ)

  Học hàm,
  học vị

  Đăng ký xét ĐTC chức danh GS/PGS

  Ngành, chuyên ngành

  Nơi làm việc

  Ghi chú

  1.       

  Trần Văn Tuấn

  10/05/1986

  Nam

  TS

  PGS

  Ngành: Toán học
  Chuyên ngành: Toán giải tích

  Khoa Toán - Trường ĐHSP Hà Nội 2

   

  2.       

  Lê Chí Toàn

  16/12/1989

  Nam

  TS

  PGS

  Ngành: Sinh học
  Chuyên ngành: Thực vật học

  Khoa Sinh - KTNN - Trường ĐHSP Hà Nội 2

   

  3.       

  Nguyễn Thị Việt Nga

  10/12/1986

  Nữ

  TS

  PGS

  Ngành: Giáo dục học
  Chuyên ngành: LL&PPDH Sinh học

  Viện NCSP - Trường ĐHSP Hà Nội 2

   

  4.       

  Nguyễn Huy Thảo

  04/06/1976

  Nam

  TS

  PGS

  Ngành: Vật lý
  Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Khoa Vật lý - Trường ĐHSP Hà Nội 2

   

  5.

  Phan Thị Thu Hiền

  10/04/1987

  Nữ

  TS

  PGS

  Ngành: Nông nghiệp
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học nông, lâm nghiệp

  Khoa Sinh - KTNN - Trường ĐHSP Hà Nội 2

   

  6.

  Lê Thị Thuỳ Vinh

  06/10/1985

  Nữ

  TS

  PGS

  Ngành: Ngôn ngữ học
  Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng

  Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP Hà Nội 2

   

  7.

  Phạm Thanh Loan

  14/08/1984

  Nam

  TS

  PGS

  Ngành: Sinh học
  Chuyên ngành: Sinh nông học

  Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển - Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

   

  Tải về tại đây.

  3. Danh sách ứng viên Hội đồng GSCS Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2024. Xem tại đây.

  4. Quyết định thành lập Hội đồng GSCS Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2024. Xem tại đây.

  5. Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng GSCS Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2024. Xem tại đây.

  6. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 tại Hội đồng GSCS Trường ĐHSP Hà Nội 2. Xem tại đây.

  7. Danh sách HĐGSCS Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Kèm theo QĐ số 916/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 10/5/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN2):

  STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác
  1 Trần Trí Dõi GS.TS Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG HN
  2 Nguyễn Quang Huy PGS.TS Trường ĐHSP Hà Nội 2
  3 Chu Hoàng Mậu GS.TS Trường ĐHSP Thái Nguyên, ĐH Thái Nguyên
  4 Phạm Đức Quang PGS.TS Trường ĐHSP Hà Nội 2
  5 Nguyễn Xuân Thành PGS.TS Trường ĐHSP Hà Nội 2
  6 Phùng Gia Thế PGS.TS Trường ĐHSP Hà Nội 2
  7 Nguyễn Văn Thụ PGS.TS Trường ĐHSP Hà Nội 2
  8 Trần Trung GS.TS Học viện Dân tộc
  9 Nguyễn Văn Tuyên PGS.TS Trường ĐHSP Hà Nội 2

  8. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024. Xem tại đây.