• CTĐT Tiến sĩ Giáo dục học

  • 00:00 29-07-2021
  Tên chương trình
           Tiếng Việt: 
  Giáo dục học
           Tiếng Anh: 
  Primary Education
  Trình độ đào tạo:
  Tiến sĩ
  Ngành đào tạo:
   Giáo dục học
  Mã số:
  9 14 01 01
  Tên gọi văn bằng:
  Tiến sĩ Giáo dục học
  Loại hình đào tạo:
  Chính quy
  Thời gian đào tạo:
  36 tháng (tập trung), hoặc 48 tháng (không tập trung).
  Chi tiết CTĐT xem tại đây.