• CTĐT Tiến sĩ TGT

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình
           Tiếng Việt: 
  Toán giải tích
           Tiếng Anh:
  Mathematical Analysis
  Trình độ đào tạo:
  Tiến sĩ
  Ngành đào tạo:
  Toán học
  Mã số:
  9 46 01 02
  Tên gọi văn bằng:
  Tiến sĩ Toán học
  Loại hình đào tạo:
  Chính quy
  Thời gian đào tạo: 0
  3 năm (tập trung), hoặc 04 năm (không tập trung).
  Chi tiết CTĐT xem tại đây.