Giảng viên-Viên chức

 • Lịch công tác tuần 1 năm học 2021-2022

  • 00:00 14-08-2021

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

  Từ ngày 16 tháng 8 năm 2021 đến ngày 22 tháng 8 năm 2021

   

  Thứ

  Thời gian

  Địa điểm

  Nội dung

  Thành phần

  Thứ Hai

  16/8/2021

   

  Chào mừng năm học mới 2021-2022

  08:30

   PH2-A2

  Giao ban Ban Giám hiệu

  BGH; Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, CTCT-HSSV, TV, QTĐS

  10:00

   PH2-A2

  Họp Tập thể lãnh đạo

  BGH, TP TC-HC

  10:30

   Ký túc xá

  Tặng quà cho sinh viên trong Ký túc xá bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đợt 2

  Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên (Mời dự: Đại diện phòng CTCT-HSSV, Ban QL KTX)

  Thứ Ba

  17/8/2021

  08:30

  Trực tuyến

  Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên khoa Lịch sử

   Theo Quyết định

  Thứ Tư 
  18/8/2021

  10:00

  Trực tuyến

  Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

   Theo Quyết định

  Thứ Năm
  19/8/2021

  14:00

  Trực tuyến

  Họp Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thảo - Tập huấn “Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường”

  Theo Quyết định (Mời dự: Hiệu trưởng, Ban Quản lý ETEP)

  Thứ Sáu
  20/8/2021

   

   

   

   

  Thứ Bảy

  21/8/2021

   

   

   

   

  Chủ Nhật
  22/8/2021

   

   

   

   

Lịch khác