Giảng viên-Viên chức

 • Lịch công tác tuần 2 năm học 2021-2022

  • 00:00 21-08-2021

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

  Từ ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến ngày 29 tháng 8 năm 2021

   

  Thứ

  Thời gian

  Địa điểm

  Nội dung

  Thành phần

  Thứ Hai

  23/8/2021

  08:30

  PH2-A2

   Giao ban Ban Giám hiệu

  BGH; Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, CTCT-HSSV, TV, QTĐS

  Thứ Ba

  24/8/2021

  08:00

  PH2-A2

   Dự Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2021

  CT HĐT, BGH, Trưởng các phòng: ĐT, TC-HC, KHCN&HTQT, CTCT-HSSV, TV, QTĐS

  Thứ Tư 
  25/8/2021

  14:00

   PH1-A2

  Hiệu trưởng tiếp dân thường kỳ tháng 8

  Theo phân công và 01 viên chức Phòng Thanh tra (ghi biên bản)

  16:00

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN ưu tiên thực hiện cấp Cơ sở của TS. Trần Văn Bằng

  Theo Quyết định

  Thứ Năm
  26/8/2021

  08:30

   PH2-A2

  Nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng hạng mục Cải tạo, sửa chữa sân để xe máy, xây bồn hoa khu vực Giảng đường E, KTX nhà 14 và Cải tạo, sửa chữa bể cảnh, lát sân, xây bồn hoa khu vực KTX sinh viên S1,2,3

  Đại diện Ban Giám hiệu, đơn vị Tư vấn thiết kế, đơn vị Tư vấn giám sát, đơn vị thi công và theo Quyết định

  09:00

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại, xét chọn các công trình sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021

  Theo Quyết định

  10:30

  Trực tuyến

  Họp xét tốt nghiệp cho sinh viên K43 (đợt 2- năm 2021)

  BGH; Trưởng các đơn vị đào tạo; TP: ĐT, TC-HC, CTCT-HSSV, TV, Thanh tra

  15:00

   

  Kiểm tra Khu vực làm đề thi

  Ban Đề thi, Ban CSVC, Ban Thư ký

  16:00

   Trực tuyến

  Tập huấn coi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

  Theo Quyết định

  Thứ Sáu
  27/8/2021

  09:30

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng trường

  Thành viên Hội đồng trường

  13:00

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở của TS. Chu Anh Vân

  Theo Quyết định

  15:00

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN ưu tiên thực hiện cấp Cơ sở của TS. Nguyễn Văn Quang

  Theo Quyết định

  Thứ Bảy

  28/8/2021

  07:00

   

   

   Phòng chờ Giảng đường B

  Làm thủ tục dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (đợt 1 năm 2021) và hướng dẫn thi thử

  Theo Quyết định

  08:30

   Trực tuyến

  Hội thảo - Tập huấn “Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường” (Ngày 28-29/8/2021)

  Theo Kế hoạch(Mời dự: BGH, BQL ETEP Bộ GD&ĐT, BQL ETEP Trường)

  14:30

   Giảng đường C

  Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (Môn thi: Ngoại ngữ; viên chức làm thi có mặt lúc 13h00)

  Theo Quyết định

  Chủ Nhật
  29/8/2021

  08:00

   Giảng đường C

  Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (Môn thi: Môn cơ bản; viên chức làm thi có mặt từ 6h30)

  Theo Quyết định

  14:30

   Giảng đường C

  Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (Môn thi: Môn cơ sở; viên chức làm thi có mặt từ 13h00)

  Theo Quyết định

Lịch khác