Giảng viên-Viên chức

 • Lịch công tác tuần 9 năm học 2021-2022

  • 00:00 10-10-2021

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

  Từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021

   

  Thứ

  Thời gian

  Địa điểm

  Nội dung

  Thành phần

  Thứ Hai

  11/10/2021

  08:30

   PH2-A2

  Giao ban Ban Giám hiệu

  BGH, TP: TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, TV, CTCT-HSSV, QTĐS

  14:00

   Trực tuyến

  Ban Nữ công Công đoàn trường họp sơ kết phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" năm học 2020 - 2021

   Ban Nữ công, lãnh đạo Công đoàn trường, VP Công đoàn trường

  Thứ Ba

  12/10/2021

  08:00

   Họp trực tuyến

  Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường

   

  09:00

   Họp trực tuyến

  Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường

    

  10:30

   Họp trực tuyến

  Họp đại diện Công đoàn bộ phận

    

  Thứ Tư 
  13/10/2021

  14:00

  Trực tuyến

  Họp triển khai công tác chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức đánh giá ngoài các chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Mầm non

   Ban Giám hiệu; Trung tâm KT&ĐBCLGD; Trưởng các khoa: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục Mầm non; đại diện lãnh đạo các phòng/ban, trạm Y tế

  Thứ Năm
  14/10/2021

  08:30

  Hà Nội và các điểm cầu

  Tập huấn và chuyển giao tài liệu mô đun 5 bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà (từ 14/10 đến hết ngày 16/10/2021)

  Theo Công văn

  Thứ Sáu
  15/10/2021

  14:00

   PH2-A2

  Tham dự họp trực tuyến các trường đại học sư phạm, các cơ sở đào tạo giáo viên

  CTHĐT, HT, TP. ĐT

  14:30

   Trực tuyến

  Họp duyệt kết quả tuyển sinh các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Sinh, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Toán (Trường Trung cấp Cộng Đồng Hà Nội)

  Theo Quyết định

  15:30

   Trực tuyến

  Họp duyệt kết quả tuyển sinh các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học (Trường Trung Cấp Cộng Đồng Hà Nội – Phân hiệu Lạng Sơn)

  Theo Quyết định

  Thứ Bảy

  16/10/2021

  20:00

  Trực tuyến

  Chuỗi chương trình Tư vấn học đường, năm học 2021-2022 (Số thứ 3)

   

  Chủ Nhật
  17/10/2021

   

   

   

   

Lịch khác