• Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 khóa 18

  • 15:11 08-11-2016
  Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn đợt 2 năm 2016 cho khóa đào tạo trình độ thạc sĩ 2014-2016:
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NỘP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 2
  KHÓA 18 (2014-2016)
   
  • Kế hoạch bảo vệ luận văn:
            Học viên đăng ký bảo vệ luận văn (đợt 2) nộp hồ sơ bảo vệ tại Phòng Sau đại học từ ngày 14/11/2016 đến 30/11/2016. Dự kiến sẽ tổ chức bảo vệ chung cho từng chuyên ngành vào nửa cuối tháng 12/2016 (Nếu học viên có nhu cầu bảo vệ luận văn trước lịch chung, Phòng Sau đại học sẽ tổ chức bảo vệ sau 2 tuần làm việc kể từ lúc nộp hồ sơ).       
  • Hồ sơ bảo vệ luận văn gồm:
  1. Chứng chỉ Tiếng Anh chung hoặc bậc 3 theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam.
  2. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ (theo mẫu 01).
  3. 05 cuốn luận văn đóng bìa mềm và 05 tóm tắt luận văn (theo mẫu 07).
  4. Lý lịch khoa học (theo mẫu 02): Yêu cầu học viên ghi chính xác các thông số họ tên, ngày tháng năm sinh làm căn cứ để in bằng tốt nghiệp.
  5. Nhận xét của người hướng dẫn về quá trình làm luận văn của học viên (theo mẫu 04)
  6. Bản sao các công trình khoa học của tác giả (nếu có)
  7. Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có công chứng).
  8. Danh sách giới thiệu Hội đồng chấm luận văn của người hướng dẫn khoa học (theo mẫu 05)
  • Một số thông tin liên quan khác:
  1. Học viên chỉ được nộp hồ sơ xin bảo vệ luận văn sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Trường ĐHSP Hà Nội 2: học phí; lệ phí ký túc xá (nếu có ở ký túc xá của Trường), trả sách mượn thư viện.
  2. Sau khi bảo vệ luận văn tối đa 30 ngày, học viên hoàn thành các thủ tục sau:
   • Bổ sung, chỉnh sửa luận văn và giải trình bằng văn bản theo ý kiến nêu tại Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn về những vấn đề được bổ sung điều chỉnh (mẫu 6).
   • Đóng 01 cuốn luận văn bằng bìa cứng in nhũ theo mẫu 7 (gồm: luận văn thạc sĩ, bản sao Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn, Bản giải trình vào phần cuối luận văn), 1 cuốn tóm tắt, 1 đĩa CD chứa luận văn dưới định dạng PDF, để nộp Thư viện nhà trường.
   • Gửi về Phòng Sau đại học 01 bản mềm bao gồm: luận văn đã sửa chữa, Biên bản họp HĐ đánh giá luận văn và Bản giải trình (theo định dạng PDF) qua hộp thư phongsaudaihoc.sp2@moet.edu.vn để công bố lên website Trường ĐHSP Hà Nội 2
  3. Hoàn thành các thủ tục này học viên được cấp Giấy xác nhận tốt nghiệp và Bảng điểm toàn khóa học.
  Các biểu mẫu liên quan đến thực hiện và bảo vệ luận văn tải về tại đây