• Thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ khóa 18

  • 10:48 12-11-2015
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 18
  Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ khóa 2014-2016 (K18) như sau:
   
  1. Mỗi học viên phải nộp 06 cuốn đề cương luận văn có xác nhận của Người hướng dẫn khoa học tại bìa lót của đề cương (Hướng dẫn về bố cục và hình thức đề cương luận văn tải về tại đây)
  2. Thời gian nộp đề cương luận văn thạc sĩ:
  • K18 Toán giải tích đợt 1: trước ngày 21/11/2015
  • K18 Toán giải tích đợt 2 và K18 đợt 1, đợt 2 các chuyên ngành còn lại: Trước ngày 12/01/2016
  (Lớp trưởng tập hợp đầy đủ đề cương của các học viên trong lớp nộp về phòng Sau đại học theo thời gian trên)
  1. Lịch xét duyệt đề cương:
  • K18 đợt 1(chuyên ngành Toán giải tích đợt 1):  vào ngày 28/11/2015
  • K18 đợt 2 (tất cả các chuyên ngành còn lại và chuyên ngành Toán giải tích đợt 2): vào các ngày 23-24/01/2016
  Địa điểm: Giảng đường E
  1. Một tuần sau khi họp duyệt đề cương, yêu cầu mỗi học viên nộp 01 cuốn đề cương đã được hiệu chỉnh theo ý kiến của Hội đồng thông qua đề cương (có xác nhận của Người hướng dẫn khoa học) về Phòng Sau đại học để lấy căn cứ ra quyết định công nhận đề tài luận văn và cử người hướng dẫn khoa học.