Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo triệu tập ứng viên dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023

    • 00:00 26-06-2023
    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo triệu tập các ứng viên dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

Tin liên quan