Tin tức và Sự kiện

  • THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

    • 00:00 25-08-2023
    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo kết quả xét tuyển - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023. Chi tiết xem tại đây.