Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

    • 00:00 08-12-2023
    Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Chi tiết xem tại đây.