Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2023

    • 00:00 28-07-2023
    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2023. Chi tiết xem tại đây.